Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Out of stock
CC-LAN
Mo hinh cham cong bang mang LAN

Liên Hệ

Các thiết bị yêu cầu:

- Máy châm công: lưu lại thông tin và thời gian chấm công của nhân viên.

- Hệ thống mạng LAN: Truyền tải dữ liệu giữa máy chấm công và phần mềm chấm công.

- Phần mềm chấm công: Lấy dữ liệu chấm công của nhân viên về xử lý để xuất ra các bảng công.

Đối với những công ty vừa và nhỏ thì đa phần có số lượng công nhân viên ít và thường làm 1 ca cố định, việc áp dụng hệ thống chấm công cho đối tượng này là khá đơn giản và các...
hotline Fitech

Miền Bắc: Mr Đông

Miền Nam: Mr Tài

Toàn quốc: Ms Yến

Phân phối - Dự Án

Kỹ thuật - bảo hành

Đối với những công ty vừa và nhỏ thì đa phần có số lượng công nhân viên ít và thường làm 1 ca cố định, việc áp dụng hệ thống chấm công cho đối tượng này là khá đơn giản và các yêu cầu về hệ thống không nhiều (nghiệp vu không phức tap) vì thế yêu cầu tốc độ xác nhận (vân tay, khuôn mặt) không cần quá cao và bộ nhớ sự kiện không cần quá nhiều, vậy hệ thống chấm công cho đối tượng này cần những gì?

Mô hình chấm công bằng mạng LAN

Mô hình máy chấm công kết nối máy tính bằng mạng LAN

- 1 máy chấm công. Như đã để cập ở bên trên với số lượng nhân viên ít vì thế chỉ cần trang bị một máy chấm công là đủ, các nhân viên sẽ châm công tại máy châm công và được máy lưu lại thông tin và thời gian chấm công trên máy chấm công.

- Hệ thống mạng LAN. Vệc lấy dữ liệu từ máy chấm công để chuyển vào phần mềm chấm công đơn giản nhất là sử dụng kết nối TCP/IP trong mạng LAN, phần mềm sẽ kết nối với máy chấm công thông qua hệ thống mạng LAN trong công ty và tải dữ liệu chấm công xuống máy tính mà máy đã lưu trước đó. Ưu điểm của việc áp dụng các kết nối này là đơn giản và chí phí thấp khi lắp đặt, tốc độ kết nối và tải dữ liệu từ máy chấm công cũng nhanh và đơn giản hơn so với các cách khác.

- Phần mềm chấm công.  Phần mềm chấm công có nhiệm vụ lấy dữ liệu chấm công của nhân viên về xử lý để xuất ra các bảng công và báo cáo cần thiết.

None

Sản phẩm cùng loại

Khách hàng cũng mua

Có thể bạn quan tâm

Thật tốt để biết

Hàng HOT trong tuần

Gọi 090 858 2968