Thư viện download

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và máy chấm công kiểm soát

I.Các phần mềm chấm công thông dụng và phổ biến hiện nay

1. Phần mềm chấm công wise eye on 39

2. Phần mềm chấm công wise eye V5.1

3. Phần mềm chấm công SmarTASAR716

4. Phần mềm quản lý Biostar V1.8

5. Phần mềm quản lý Biostar V1.92

6. Phần mềm quản lý Zktime5.0

7. Phần mềm quản lý ZkAccess 3.5

8. Phần mềm chấm công FTA 2.2

9. Driver Suprema Biomini

10. Bộ cài phần mềm chấm công Wise Eye On 39 (bản mới cập nhật)

Phần 2. Hướng dẫn sử dụng các loại khóa cửa điện tử

1 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Adel E7F4

 

Phần 3 Hướng dẫn sử dụng các thiết bị mã số mã vạch

1. Hướng dẫn lắp đặt máy in mã vạch.

2. Hướng dẫn sử dụng máy in hóa đơn.

3. Hướng dãn sử dụng đầu đoc mã vạch.

4. Hướng dẫn sử dụng máy kiểm kho.

5. Phần mềm in tem Qlabel của Godex

6. Driver Godex

7. Driver máy in hóa đơn

8. Tệp tin kiểm kho cpt

9. Phần mềm tuần tra bảo vệ

 

Gọi 090 858 2968