Công tắc gắn cửa – Komax KM-D20

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Công tắc gắn cửa – Komax KM-D20
Thông số kỹ thuật
Tần số hoạt động: 433 Mhz
Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (không vật cản)
Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A)
Dòng tĩnh: ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 16mA…