Cổng Tripod Turnstile Skull Bus

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Cổng Tripod Turnstile Skull Bus có xuất xứ EU được thiết kế khá đặc biệt. Chúng sẽ được gắn ở trên tường hoặc trên một vị trí cố định nào đó. Quá trình kiểm soát sẽ được diễn ra một cách tương đối nhanh…
Danh mục: