ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX PI-40LN

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX PI-40LN · Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Nhấn nói, nhả nghe). · PI-40LN là máy chủ, kết nối tối đa với 40 máy con CM-800L. · Liên lạc được với các máy theo địa chỉ…