ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RC

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

1.499.000 

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RC – Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe. – Kết nối tối đa 12 máy với nhau. – Cài đặt số ID bằng DIP Switch. – Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt. – Chức năng gọi tất cả các…