Giá đỡ dưới cho khóa thả chốt AR-LBB

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

320.000 

AR-LBB – Lower Bracket for Bolt Lock
– Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 0.5 kg