Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã sản phẩm: 81329
Thương hiệu:

Đối với những công ty vừa và nhỏ thì đa phần có số lượng công nhân viên ít và thường làm 1 ca cố định, việc áp dụng hệ thống chấm công cho đối tượng này là khá đơn giản và các…
Mã: 81329 Danh mục: