IDTECK IP-FGR006 SR – Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

Mã sản phẩm: 61785
Thương hiệu:

Máy chấm công kiểm soát cửa IDTECK IP-FRG006 SR
Tính năng nổi bậtPhương thức xác minh bằng vân tay.Phương thức xác minh bằng thẻ RFID.

Phương thức xác minh bằng…