Khóa khách sạn ADEL 737UMF1000

Mã sản phẩm: 36789
Thương hiệu:

Khóa khách sạn ADEL 737UMF1000:

Khóa khách sạn ADEL 737UMF1000 – Khoá cảm ứng ADEL sử dụng công nghệ sóng vô tuyến. Với tần số được mã hóa bằng thuật toán ngẫu nhiên theo công nghệ của Tập…

Mã: 36789 Danh mục: