Khóa thả chốt điện tử AR-EBL(Fail safe)

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

1.090.000 

AR-EBL – Electric Bolt Lock (Fail safe)
– Khóa chốt điện tử ( mất điện tự động mở)
– Time delay adjustable 0,3,6,9 seconds
– Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
– Body size : 205 L x 35 W x 40 H (mm)
– Strike plate : 90 L x 25 W x 2 H (mm)
– Voltage :…