Kobio Iclock 800 – máy chấm công kiểm soát

Mã sản phẩm: 58914
Thương hiệu:

Đầu đọc Iclock 800 là một đầu đọc của thương hiệu Kobio. Đầu đọc này có các chức năng kiểm soát + chấm công với hình thức nhận diện được dùng là thẻ và vân tay
Kobio Iclock 800 là đầu đọc kiểm soát…
Mã: 58914 Danh mục: