Kobio S880 – Máy chấm công kiểm soát bằng thẻ

Mã sản phẩm: 57171
Thương hiệu:

Máy chấm công cùng các thiết bị giám sát vào ra hiện nay được gắn với nhiều doanh nghiệp. Những thiết bị này có những đóng góp trong quản lý lẫn vấn đề về an ninh
Đầu đọc Kobio S880 là một mẫu có…
Mã: 57171 Danh mục: