Kobio SF200 – máy chấm công kiểm soát bằng vân tay

Mã sản phẩm: 51155
Thương hiệu:

Các thiết bị chấm công, thiết bị kiểm soát ra vào rất quan trọng ở một tổ chức. Điều đó thể hiện rõ khi hầu hết trong các văn phòng và ở nhiều tổ chức đã và đang triển khai, sử dụng các thiết bị này…
Mã: 51155 Danh mục: