Kobio silk 101TA – máy chấm công bằng vân tay

Mã sản phẩm: 58684
Thương hiệu:

Kobio silk 101TA một đầu đọc chấm công từ Hàn Quốc có thể áp dụng một cách rất tối ưu vào việc quản lý nhân sự. Loại này khi chấm công sẽ áp dụng bằng cách quẹt thẻ hoặc là sẽ chấm vân tay tùy…
Mã: 58684 Danh mục: