Máy chấm công AC-1100RF (KOREA)

Mã sản phẩm: 25327
Thương hiệu:

Thoong số sản phẩm
Dành cho chấm công – kiểm soát an ninh sử dụng Thẻ & chụp hình sự kiện.Bộ nhớ: 200,000 users (Card). 1,000,000 logs / Photo log 35,000 / 35,000 user pictures
* DDR3 16Bit 512MB RAM. * Embedded Camera w/Flash – VGA Color. * 4…

Mã: 25327 Danh mục: