Máy kiểm kho Delfi Nova 160

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

New Delfi Nova – giải pháp di động lý tưởng
Delfi Nova được thiết kế cho các ứng dụng đa năng từ tiếp nhận, chọn và đóng gói, sản phẩm bổ sung, giá cả và đánh dấu xuống để kho hàng dùng như là toàn bộ…