Máy kiểm kho Honeywell Tecton Cold Storage

Mã sản phẩm: 72835
Thương hiệu:

TectonCS công nghiệp cầm tay máy tính di động Honeywell là mục đích xây dựng cho môi trường đòi hỏi bảo quản lạnh. Đủ ánh sáng để hái quét nhiều, nhưng cũng đủ khó khăn để hoạt động trong môi trường…
Mã: 72835 Danh mục: