Mita S400 – máy chấm công bằng thẻ

Mã sản phẩm: 15794
Thương hiệu:

Mita S400 là máy chấm công bằng thẻ cảm ứng với khả năng ứng dụng trong quản lý nhân sự rất hiệu quả. Đầu đọc có bộ nhớ có thể lưu lên đến 30 000 thẻ con số này chắc chắn một doanh nghiệp lớn có thể ứng dụng tốt
Ngoài…
Mã: 15794 Danh mục: