Phần mềm quản lý tài sản FT-Access Management

Mã sản phẩm: 67765
Thương hiệu:

    Đối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hay một đất nước thì thứ có giá trị nhất chính là tài sản. Tài sản ở đây bao hàm tài sản cố định, tài sản lưu động và bao gồm tài sản vô hình….
    Mã: 67765 Danh mục: