Ronald Jack S300 – Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

2.780.000 

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng
RONALD JACK S -300
Tính năng :
– Chấm công nhân viên bằng thẻ cảm ứng.
– Công suất chứa thẻ 30.000 thẻ cảm ứng
– Sử dụng CHIP xử lý Intel cực nhanh của Mỹ
– Dung lượng lưu trữ…