Suprema SECURE I/O – Bộ giao tiếp điều khiển

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

3.290.000 

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O
–Bộ kết nối điều khiển khoá , nút nhấn và ngõ điều khiển vào ra.
–Lắp đặt thêm để nâng cao tính An ninh khi có yêu cầu.
–Rich built-in I/O ports…