Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD: SF400

Mã sản phẩm: 97471
Thương hiệu:

 Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD SF400 được xây dựng trên mã nguồn mở nên có thể linh hoạt để cung cấp giải pháp cho các nhu cầu quản lý, giám sát thời gian thực vì…
Mã: 97471 Danh mục: