Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD: X8s

Mã sản phẩm: 68413
Thương hiệu:

 Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD X8s được xây dựng trên mã nguồn mở nên có thể linh hoạt để cung cấp giải pháp cho các nhu cầu quản lý, giám sát thời gian thực vì…
Mã: 68413 Danh mục: