Zkteco MB460 – máy chấm công vân tay kết hợp thẻ từ và khuôn mặt

Mã sản phẩm: 10001
Thương hiệu:

Chấm công bằng khuôn mặt hay vân tay là những phương pháp có tính hiện đại, tối ưu rất cao khi được dùng trong quản lý nhân viên
Zkteco MB460 máy chấm công sử dụng các công nghệ nhận diện…