Zkteco VF 680 – máy chấm công bằng khuôn mặt

Mã sản phẩm: 45997
Thương hiệu: