Bộ dò vòng từ (Loop Detector)

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Thiết bị dò vòng từ ( thiết bị phát hiện xe) nhằm phát hiện xe khi xe đi tới.
Ứng dụng trong Hệ thống Quản lý bãi giữ xe thông minh, Quản lý ra vào và các hệ thống cảnh báo khác.