Thẻ từ bãi gửi xe

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

18.000 

Thẻ từ giữ xe là loại thẻ cảm ứng có sử dụng từ tính để kiểm soát việc ra vào, trên đó có in các thông tin như: tên bãi gửi xe, mã số thẻ…