Cổng dò kim loại ZK D1010S

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Cổng dò kim loại là một trong những loại cổng có thiết kế tương đối đặc biệt với khả năng phát hiện ra các vật thể làm bằng kim loại với kích thước nhỏ nhất để từ đó kịp thời ngăn chặn được hoạt động của một đối tượng xấu nào…