Nút tuần tra bảo vệ

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

25.000 

–  Nút tuần tra bằng thẻ cảm ứng có in mã số ID trên thẻ, mỗi thẻ có mã số ID khác nhau. –  Mỗi thẻ cảm ứng được gắn tại mỗi điểm cần tuần tra. –  Khoảng cách nhận máy từ 0 – 7 cm. –  Thẻ được dùng cho hầu hết các máy tuần tra trên thị trường & máy chấm công cảm ứng….