Đầu đọc thẻ Idteck RF30 (Chuẩn thẻ proximity)

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Thiết bị đọc thẻ IDteck RF30 là thiết bị thuộc cùng bộ với RF10, RF20, nhưng thông minh và cao cấp hơn. Với kích thước lớn hơn, đặc biệt là tầm đọc thẻ chính hãng lên tới 30cm là tính năng vượt trội so với 2 thiết bị còn lại.