IDTeck 100RV – Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Tính năng chính

Đạt tiêu chuẩn chống nước IP65 quốc tế.

Phương thức xác minh bằng thẻ RFID.

Phương thức xác minh bằng mật khẩu.

Thông số kỹ thuật

Tên thiết bị…