IDTeck LX006SR – Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ cảm ứng

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

11.402.150 

Phương thức xác minh bằng vân tay.

Phương thức xác minh bằng thẻ RFID.

Giao tiếp RS232.

Giao tiếp RS485.

Giao tiếp đầu đọc phụ chuẩn Wiegand 26bit(LX006).

Giao tiếp đầu đọc phụ chuẩn Wiegand…