Khóa nam châm AR-0600M

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

1.250.000 

AR-0600M – Electromagnetic Lock (600 lbs)
– Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs
– Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
– Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
– Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
– Voltage : 12/24…