Máy chấm công khuôn mặt, kiểm soát ra vào ZKTeco MiniAC

Mã sản phẩm: 75668
Thương hiệu: