Máy kiểm kho Motorola 8525 G2

Mã sản phẩm: 33956
Thương hiệu:

Chuỗi cung ứng đông lạnh thấu xương, những cảng biển luôn trong môi trường khắc nghiệt, những bãi công-ten-nơ hoạt động thâu đêm suốt sáng và những nhà kho luôn bận rộn. Máy tính gắn trên xe 8525 G2 được…
Mã: 33956 Danh mục: