Máy kiểm kho Motorola MC3200

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

BA THẾ HỆ – HAI TÙY CHỌN HỆ ĐIỀU HÀNH (OS) NÂNG CAO – MỘT GIẢI PHÁP DẪN ĐẦU NGÀNH
Xác định lại năng suất và độ ổn định với máy tính di động MC3200, thế hệ tiếp theo của dòng sản phẩm MC3000 đẳng cấp hàng đầu, giờ…