Máy kiểm kho y tế Dolphin 9700hc

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Honeywell Dolphin 9700hc chắc chắn trợ lý kỹ thuật số là mục đích xây dựng cho các ứng dụng y tế như giường point-of-chăm sóc, thu thập mẫu vật và quản lý hàng tồn kho – kết hợp một gồ ghề, thiết kế userfriendly với một bộ đầy đủ…