SYRIS SY-125SA – Bộ điều khiển 01 cửa bằng thẻ

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Đặc tính của máy: • Đẹp thiết kế mỏng, khóa có thể được trả trực tiếp vào tường. • Cảm ứng đầu vào bàn phím. • Phạm vi đọc: 5 -15 cm. • Có thể chứa 2.000 dữ liệu chủ thẻ. • Bộ nhớ có thể được tái sử dụng  2.000 hồ sơ. • Hỗ trợ thiết lập hệ thống báo động….