SYRIS SY-230NT4 – Bộ điều khiển và chấm công 04 cửa bằng thẻ cảm ứng

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Đặc tính sản phẩm SY230NT4: • Sử dụng độc lập hoặc kết nối mạng.  • Giao diện mạng chuẩn RS485.  • Với đầu đọc thẻ loại màn hình LCD có thể hiển thị tên Tiếng Anh (người từ 12Char tiếng Anh hoặc 6 Char văn bản)  • Đầu vào nhiều Wiegand có thể được thiết lập bằng phần…