Bộ từ cửa Paradox DCTXP2

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

– Phạm vi hoạt động không dây trong một môi trường dân cư điển hình:    + 30m (100ft) với MG6160 và MG6130;    + 60m (200ft) với MG5000, MG5050 và RTX3 – Tần số hoạt động 433MHz hoặc 868MHz – Chuyển đổi chống giả mạo…