Đầu đọc thẻ, kiểm soát ra vào ZKTeco SA-32E

Mã sản phẩm: 65596
Thương hiệu: