Giá đỡ trên cho khóa thả chốt AR-UBB

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

735.000 

AR-UBB – Upper Bracket for Bolt Lock
– Bát trên khóa chốt sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 1.5 kg