Máy kiểm kho Datalogic ELF

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Tận thái huyền thoại Datalogic ‘của, PDA gói tính năng chưa từng có vào một yếu tố hình thức nhỏ gọn được xây dựng để sử dụng thuận tay duy nhất. Sử dụng một gia tốc loại bỏ trình bày vụng về của dữ liệu trên màn…