Máy kiểm kho Datalogic RHINO

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Phù hợp cho quản lý kho, tê giác tăng năng suất thông qua các lỗi giảm trong tiếp nhận, đưa-đi, chọn và các hoạt động vận chuyển. Bổ sung một cái nắm tay máy quét mã vạch cho phép nhập dữ liệu nhanh…