Máy kiểm kho Dophin 70E Black

Mã sản phẩm:
Thương hiệu:

Các 70E Dolphin , thiết bị doanh nghiệp hybrid mới nhất của Honeywell, thành công kết hôn với kích thước, kiểu dáng và khả năng sử dụng một thiết bị tiêu dùng với độ tin cậy và tuổi thọ của một truyền thống chắc chắn cầm tay…