Paradox G550 – Đầu báo gas không dây

Mã sản phẩm: 41799
Thương hiệu:

Phát hiện phá vỡ kính không dây – PARADOX G550 đặc điểm: đa hướng phát hiện – một giả không gian được thực hiện với một máy dò duy nhất trong một không gian giới hạn bởi 6m giới hạn (bán kính) và 360grd…
Mã: 41799 Danh mục: