Paradox GPRS14 – thẻ mở rộng tích hợp 2 sim

Mã sản phẩm: 53138
Thương hiệu:

Các tính năng: Phụ kiện cho MG6250, được sử dụng để hỗ trợ GPRS / GSM / SMS báo cáo tin nhắn đến đồng thời 16 số điện thoại, kết hợp tắt mở hệ thống báo động từ xa bằng tin nhắn. Hỗ trợ 2 chuẩn GSM nhà cung cấp thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ dự…
Mã: 53138 Danh mục: