Chấm công kiểm soát từ xa: mệt mỏi giảm xuống, lợi nhuận tăng lên

Tăng thêm thời gian lao động với máy chấm công vân tay . Phần mềm kiểm soát chấm công vào ra là một cách tuyệt vời để nâng cao hiệu quả văn phòng, thúc đẩy tinh thần nhân viên và giảm bớt hành vi gian lận giờ làm. Phần mềm này được cung cấp bởi các công nghệ vân tay sinh trắc học mới nhất và được dựa trên đám mây để truy cập toàn cầu. Mã hóa 128-bit, đảm bảo dữ liệu được an toàn và có sẵn cho quản lý để đưa ra quyết định quan trọng về sức lao động và sản xuất hiện nay.

Giảm thời gian bị lãng phí – Với phần mềm máy chấm công vân tay kiểm soát ra vào. Rất nhiều doanh nghiệp dễ bị đánh cắp thời gian của hệ thống chấm công hiện tại của họ. Người lao động đã phát triển một số cách để vượt qua bất kỳ loại hệ thống thời gian. Họ sẽ có bạn bè của họ đấm vào hoặc ra. Điều này sẽ làm tăng chi phí lao động của một doanh nghiệp và cuối cùng là ăn mòn lợi nhuận. Hệ thống của chúng tôi được trang bị độc đáo dấu vân tay sinh trắc học chính xác đến từng người ngoài. Không có cách nào cho một người để giả mạo này, và nó là không thể cho một người để chấm công cho bạn bè của họ.

Tăng năng suất – Với phần mềm máy chấm công vân tay kiểm soát trực tuyến. Tăng Năng suất Trong nơi làm việc của bạn  phần mềm kiểm soát chấm công cũng là một cách có giá trị cho quản lý để tăng năng suất của họ. Họ có thể làm theo nguồn nhân lực và đảm bảo rằng họ có nhân viên ở các vị trí bên phải. Tính năng này làm cho một doanh nghiệp hiệu quả hơn và giảm chi phí lao động bị lãng phí.

Phần mềm hệ thống kiểm soát cửa  – dễ sử dụng. Rất nhiều các công nghệ mới nhất là khó sử dụng. Hầu hết các văn phòng là may mắn khi có một người đủ thông minh để tìm ra một số chương trình có trên thị trường. Của chúng tôi là hệ thống rất dễ sử dụng , và nó chỉ mất một vài phút cho bất cứ ai để con nó ra. Chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng của chúng tôi có thể tiếp cận hỗ trợ 24/7 và giúp họ với bất kỳ khó khăn có thể phát sinh.

Tham khảo các sản phẩm tại: https://fitech.vn/may-cham-cong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *