Đâu là giải pháp chấm công phù hợp cho doanh nghiệp bạn

Giải pháp hệ thống máy chấm công sự cần thiết bạn không nên bỏ lỡ!

Khi bạn nhìn vào bảng lương của bạn, những gì bạn thấy? Bạn nhìn thấy rất nhiều người nói rằng họ đã làm việc chăm chỉ, nhưng làm thế nào đúng không? Trong khi một đoạn hợp lý của cơ sở nhân viên của bạn có thể trung thực, bạn sẽ thấy rằng luôn luôn có những người đang bổ sung thêm một vài giờ mỗi tuần hoặc những người xuất hiện vào cuối tất cả các thời gian nhưng nhận được tín dụng cho mặt hoàn hảo. Khi bạn đang mệt mỏi trả người cho công việc mà họ đã không làm, xem xét ấn tượng Fitech của máy chấm công

Bạn không bao giờ nên chọn một giải pháp mà bạn không hiểu, nhưng may mắn thay, các giải pháp máy chấm công thúc đẩy bởi Fitech rất đơn giản! Với những giải pháp máy chấm công , bạn sẽ chỉ đơn giản là treo một đầu đọc dấu vân tay để máy tính làm việc của nhân viên, cài đặt một số phần mềm và sẵn sàng để đi! Về cơ bản, bạn sẽ thấy rằng những thiết bị này buộc nhân viên của bạn phải đặt trong dấu vân tay của họ để được đăng nhập Họ không thể đăng nhập, trừ khi bản thân họ tại nơi làm việc.

Trách nhiệm lớn hơn với máy chấm công vân tay giải pháp toàn diện

Về cơ bản, với mảnh duy nhất của công nghệ, bạn đang yêu cầu nhân viên của bạn để làm công việc của họ. Thay vì dựa vào hệ thống danh dự, mà làm việc cho một số và chỉ kích động những người khác vào gian lận, bạn sẽ được thực thi thời gian làm việc của họ. Với các giải pháp chấm công, nếu họ đã không kiểm tra trong một thời gian nhất định, một thông báo, cho dù email hoặc văn bản, được gửi cho người quản lý của họ. Điều này cho phép bạn biết mật thiết người đang làm việc và những người chỉ đơn giản là không có sẵn!

Chấm công Giải pháp Time Out

Hãy nhớ rằng bạn giải pháp máy chấm công không giới hạn đến văn phòng. Hãy suy nghĩ về nhân viên của bạn làm việc trong lĩnh vực này, và làm thế nào họ thường đi mà không quan sát. Với chương trình này, bạn chỉ có thể thêm một thiết bị máy tính xách tay công ty của họ, cho phép họ kiểm tra trong khi họ đang làm việc và sẵn sàng để đi. Các thông tin về công việc của họ được gửi thẳng đến điện toán đám mây, nơi mà nó được tổ chức một cách an toàn cho đến khi bạn đã sẵn sàng để nhìn thấy chúng. Nó không bao giờ là dễ dàng để đối chiếu một trăm phiếu biên chế giấy, nhưng bây giờ bạn sẽ được làm tất cả tại flick của một nút.

Khi bạn đang tìm kiếm các giải pháp chấm công, hãy nhớ rằng nó luôn luôn là dễ dàng hơn bạn nghĩ rằng nó đã được khi nói đến Fitech. Tìm kiếm các giải pháp phù hợp với công việc của bạn và công ty của bạn là cái gì mà có thể thay đổi cách bạn làm kinh doanh ngay lập tức!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *